Keleş Center Airport
3 Ay Sonra Teslim
Keleş Center Airport İstanbul Avrupa / Küçükçekmece 440.000 TL - 1.400.000 TL Proje Detayı
Nef Çamlıtepe
1 Yıl Sonra Teslim
Nef Çamlıtepe İstanbul Anadolu / Çekmeköy Proje Detayı
Babacan Port Royal
Hemen Teslim
Babacan Port Royal İstanbul Avrupa / Küçükçekmece Proje Detayı
AND Pastel
Hemen Teslim
AND Pastel İstanbul Anadolu / Kartal 431.000 TL - 1.300.000 TL Proje Detayı

Yeni tebliğ ile birlikte yapı ruhsatı için tasarım gözetimi şartı getirildi

Yapı ruhsatı için tasarım gözetimi şartı getirildi. Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte tüm detaylar…

Bina deprem tasarım gözetim ve kontrol hizmetleri esasları belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile yapı ruhsatı için tasarım gözetimi şartı getirildi. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında, özel uzmanlık gerektiren konularda tasarımın gözetimi ve kontrolü hizmetini yerine getireceklerin kriterleri de belirlendi. Buna göre, tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti; Bakanlıktan aldığı tasarım gözetmenliği belgesi ile çalışan ve münhasıran akademik eğitim, proje tasarımı veya proje danışmanlığı işi ile uğraşan inşaat mühendisleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekecek.

YAPI RUHSATI İÇİN ŞART

Tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alan yapı sahibi ilgili gözetmen raporlarının ve tutanakların bir nüshasını yapı ruhsatı başvurusunda statik projelerle birlikte idareye vermesi gerekecek. Statik proje müellifleri, tasarımını üstlendikleri projelerde esaslar kapsamında tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınmadan proje işini devam ettiremeyecek.

Yapı ruhsatı başvurusu sırasında veya herhangi bir şekilde aksine davrandığı belirlenenler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na göre işlem yapılmak üzere idaresince İnşaat Mühendisleri Odası’na bildirilecek.

SORUMLU OLACAK

Tasarım gözetmenleri, ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, yürüttüğü hizmet dâhilinde kusuru oranında sorumlu sayılacak. Ancak tasarım gözetmeni, yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi ve/veya proje müellifi tarafından uyulmayan konulardan dolayı sorumlu tutulmayacak.