Keleş Center Airport
3 Ay Sonra Teslim
Keleş Center Airport İstanbul Avrupa / Küçükçekmece 440.000 TL - 1.400.000 TL Proje Detayı
Nef Çamlıtepe
1 Yıl Sonra Teslim
Nef Çamlıtepe İstanbul Anadolu / Çekmeköy Proje Detayı
Babacan Port Royal
Hemen Teslim
Babacan Port Royal İstanbul Avrupa / Küçükçekmece Proje Detayı
AND Pastel
Hemen Teslim
AND Pastel İstanbul Anadolu / Kartal 431.000 TL - 1.300.000 TL Proje Detayı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde düzenleme yapıldı. Bazı önemli esaslara yer verilen yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte tüm detaylar…

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde düzenlemeye yapıldı. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte millet bahçeleri, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin eki “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar’ ile ilgili bazı değişiklikler yer aldı. Yönetmelik esasları şöyle...

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (vvvv) bendine aşağıdaki altbent eklenmiştir;

“4) Millet bahçeleri: Halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü, fonksiyonları ve tasarımı gibi hususların Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak Millet Bahçeleri Rehberinde belirlendiği büyük yeşil alanları,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“ç) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde binada zorunlu olarak bulunması gereken birimler,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Belediye sınırları, belediye mücavir alan sınırları ve köy yerleşik alan sınırları dışında kalan” ibaresi “İskân dışı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 57’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(28) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar”ın 1.3’üncü maddesinde tanımlanan nitelikteki binaların deprem etkilerine karşı tasarımının, Bakanlıktan bu amaçla belge almış inşaat mühendislerinin gözetim ve kontrolünde yapılmış olması zorunludur.”