EVORA İzmir
1 Yıl Sonra Teslim
EVORA İzmir İzmir / Konak Proje Detayı
Folkart Vega
6 Ay Sonra Teslim
Folkart Vega İzmir / Konak Proje Detayı
ALLSancak
2 Yıl Sonra Teslim
ALLSancak İzmir / Konak Proje Detayı
Bizim Mahalle 2. Etap
Hemen Teslim
Bizim Mahalle 2. Etap İstanbul Avrupa / Küçükçekmece Proje Detayı

Otopark zorunluluğunda erteleme kararı! 1 Ocak 2019'da uygulanacak!

1 Haziran 2018 tarihiyle uygulanmaya başlaması beklenen her daireye bir otopark zorunluluğunda erteleme kararı alındı.

Resmi Gazete’de ilgili yönetmeliğin yayınlanmasının ardından apartmanlara getirilen her daire için bir otopark zorunluluğu 1 Haziran 2018 tarihinde uygulamaya girecekti. Ancak alınan karar doğrultusunda apartmanlarda her daireye en az 1 adet otopark yeri zorunluluğu 1 Ocak 2019 tarihine ertelendi.

Kullanımda olan yönetmelikte her 3 daireye bir otopark zorunluluğu, her daire için bir otopark yeri bulunması zorunluluğu şeklinde değiştirildi.

1 Haziran 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen yeni otopark yönetmeliğinde bugün Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte yeni bir değişikliğe daha yer verildi.

Bugün (31 Mayıs Perşembe) Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren yeni otopark yönetmeliği beklenildiği gibi 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren değil 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya girecek. Bugün yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin uygulanma tarihi ertelendi.

Otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin tam metni ise aşağıdaki gibidir:

  • MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6 ncımaddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.

  • MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “1/6/2018” ibaresi “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

  • MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  • MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.